Domokos Kázmér Óvoda,
Gimnázium és Szakközépiskola

Nemzeti Összetartozás napja

2010. május 31-e óta minden június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjaként tartunk számon.

Ekkor fogadta el a Magyar Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről címet viselő törvényjavaslatot. A törvényjavaslat megfogalmazza, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. A törvény a trianoni békediktátum 90. évfordulóján, 2010. június 4-én hatályba is lépett. A Nemzeti Összetartozás Napja lehetőséget ad arra, hogy a nemzeti sorstragédia fájdalma helyett (vagy mellett) megtapasztaljuk az együvé tartozás magasztos érzését, azt, hogy hiába szabdalták fel az országunkat, minket örökre összekapcsol magyar anyanyelvünk, kultúránk, történelmünk, hagyományvilágunk. Az idei Nemzeti Összetartozás Napjára iskolánk egy videóképeslapot kapott a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumától és Általános Iskolájától, azzal a felkéréssel, hogy viszonozzuk ezt a kedves gesztust. Mi örömmel mondtunk igent a felkérésre. Az alábbiakban a debreceniektől kapott és az általunk készített képeslapok láthatóak.  

Nemzeti összetartozás napja - Tavaszi szél

Nemzeti Összetartozás napja DK