Domokos Kázmér Óvoda,
Gimnázium és Szakközépiskola

Évnyitó

Minden tanév újabb és újabb feladatokat jelent, nemcsak a gyermekek, de a szülők és pedagógusok számára is.

Szükség lesz a figyelmükre, a türelmükre, a példamutatásukra.Közös munkánk során a partneri együttműködést tartom a legfontosabbnak. Ez adhat a gyermekeinknek olyan hátteret, alapot, amely a legoptimálisabb fejlődésüket biztosítja, a tehetségüket felszínre hozza, személyiségüket harmonikussá teszi. A tanévkezdéskor nemcsak a diákok tesznek fogadalmat az eredményesebb tanulásra vagy a szülők a nagyobb odafigyelésre, hanem mi is: még jobb eredményeket, sikeresebb programokat szeretnénk. Ez így van rendjén, hiszen ebben a tanévben is meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy iskolánkban az értelmi, érzelmi és testi kultúra fejlesztésének egysége megvalósuljon. A kiemelkedő teljesítménynek ez az egység a biztosítéka.

Vass Ferencz iskolaigazgató.